DevDays Хакатон в Махачкале 04.11.2016 — 06.11.2016